Giới thiệu
Quan Hệ Cổ Đông
Tin tức
VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng truy cập : 270139
Truy cập hôm nay : 141
Đang trực tuyến : 2
Chính sách đối với người lao động
Ngày đăng: 28.10.2010

     Số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBCNV :

     Số lượng lao động tại Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV tại thời điểm 30/06/2010 là 150 người, cụ thể như sau:

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Số lượng (người) Tỷ lệ %
Đại học 42 28
Cao đẳng 6 4
Trung học 17 11,3
Khác 85 56,7
Tổng số 150 100 %

( Nguồn: Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV )

     Chính sách đối với người lao động :

     Chính sách trả lương :

     Công ty Công ty cổ phần Than Miền Trung - TKV chi trả lương cho cán bộ công nhân viên Công ty theo đơn giá tiền lương Tập đoàn TKV giao hàng năm. Đồng thời, năm 2009 Công ty đã ban hành Quy chế quản lý và phân phối tiền lương tiền thưởng. Quy chế này ban hành nhằm cụ thể hóa mức lương, thưởng cho từng CBCNV theo cấp bậc, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ đó đã khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao tay nghề và hiệu quả làm việc.

     Chính sách bảo hiểm:

     Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các chế độ khác có liên quan đến người lao động theo qui định bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp nghỉ việc, khám bệnh định kỳ.

     Chính sách khác :

     Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động thông qua các hoạt động như: thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới xin,... Hằng năm, Công ty duy trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,...

     Thêm vào đó. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết ngày 22/06/2009 giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã là bước tiến mới trong chính sách lao động của Công ty, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chính sách đó tạo nên một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh khuyến khích cán bộ nhân viên nỗ lực làm việc.

Trang in
Mời bạn xem thêm
•  Vị thế của Công ty so với các Doanh nghiệp khác trong cùng ngành ( 29.10.2010 )
•  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( 29.10.2010 )
•  Kế hoạch phát triển kinh doanh ( 28.10.2010 )